Ως θετικό βήμα βλέπει ο Τζεμήλ Καπζά την επιδότηση δορυφορικής λήψης των ελληνικών καναλιών

 

Ο δήμος Μύκης είναι από τις πλέον άμεσα ενδιαφερόμενες περιοχές που αφορά η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επιδότηση της δορυφορικής λήψης τηλεοπτικού σήματος ευρύτερα στην ορεινή περιοχή ου νομού Ξάνθης, μία δυνατότητα που στερείται εδώ και δεκαετίες και η οποία πλέον αποκαθίσταται, όπως αναγνωρίζει και ο δήμαρχος του Μύκης Τζεμήλ Καπζά.

Ένα μακροχρόνιο αίτημα των κατοίκων της μειονότητας που ζουν στην ορεινή περιοχή του νομού Ξάνθης το οποίο εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια ζητούν να λυθεί, αυτό της πρόσβασης σε τηλεοπτικό σήμα ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια, φαίνεται να ικανοποιείται με τη κυβερνητική πρωτοβουλία για επιδότηση με 124€ ανά μήνα μέχρι και τον Ιούνιο του 2017 της δορυφορικής λήψης τηλεοπτικού σήματος για τις συγκεκριμένες περιοχές και όχι μόνο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές πάντως η πρωτοβουλία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στους περίπου 100.000Έλληνες μουσουλμάνους κατοίκους της μειονότητας που ζουν στις ορεινές περιοχές των τριών νομών της Θράκης αλλά επεκτείνεται επίσης τόσο σε σχεδόν 30.000 οικογένειες που ζουν στα ακριτικά νησιά της χώρας, όπως η Σαμοθράκη, αλλά και σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, σε ΑμεΑ και σε πρωτοετείς φοιτητές που πλρούν τα σχετικά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.