Τολμηρό το μεταρρυθμιστικό έργο του υπουργείου παιδείας αν και χρειάζεται αναγνώριση του ρόλου της εκπαίδευσης

Σημαντική είναι η παρέμβαση του πρώην περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Σάββα Μελισσόπουλου ο οποίος κρίνει ικανοποιητικό το επίπεδο εκπαίδευσης και τολμηρές τις πολιτικές του υπουργείου παιδείας.

Έναν διαφορετικό λόγο από όσους διαμαρτύρονται για τα ζητήματα της παιδείας αρθρώνει ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Σάββας Μελισσόπουλος ο οποίος δεν διστάζει να χαρακτηρίζει τολμηρή την πολιτική του υπουργείου παιδείας συμπληρώνοντας ωστόσο πως η πολιτεία θα πρέπει να αναγνωρίσει περισσότερο τον ρόλο της όπως και τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην πρόοδο της κοινωνίας.

Γεγονός είναι πως η παιδεία αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων και σίγουρα έχει πολύ δρόμο να διανύσει προκειμένου να φθάσει στα ευρωπαϊκά πρότυπα και κυρίως να μην στηρίζεται στην παραπαιδεία. Ωστόσο δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει και το γεγονός πως γίνονται προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και την αντιμετώπιση των παθογενειών. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πόσο διατεθειμένη είναι η κυβέρνηση να έρθει σε σύγκρουση με συντεχνίες, συμφέρονται και θεσμούς προκειμένου  να προάγει την παιδεία στην χώρα μας.