Τμήμα οκτώ περίπου χιλιομέτρων καλύπτει η ένταξη στο ΕΣΠΑ 18,5 εκατομμυρίων ευρώ για την σύνδεση Ξάνθης Βουλγαρίας

Το δύσκολο κομμάτι στο τμήμα Μέδουσας έως τα σύνορα μήκους οκτώ χιλιομέτρων αφορά η έγκριση των 18,5  εκατομμυρίων ευρώ περίπου από το ΕΣΠΑ για τον κάθετο άξονα Ξάνθης Ελληνοβουλγαρικών συνόρων στο ύψος του Δημαρίου διευκρινίζει ο αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Ζαγναφέρης.

Μόνο σε συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου που θα ενώνει την Ξάνθη με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο ύψος του Δημαρίου αφορά η έγκριση των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου από το ΕΣΠΑ ενώ στο υπόλοιπο κομμάτι αναμένεται να γίνουν μόνο βελτιώσεις καθώς δεν υπάρχουν τα χρήματα για μεγαλύτερα έργα διευκρινίζει ο αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Ζαγναφέρης.

Να σημειώσουμε πως στο έργο περιλαμβάνονται επίσης οι απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας  καθώς και δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης ενώ η ολοκλήρωσή εκτιμάται μέχρι το τέλος του 2020.