Την δυνατότητα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού  κεφαλαίου της αναπτυξιακής Ροδόπης εξετάζουν οι δήμοι

Εγκρίθηκε τελικά η πρόταση που υπέβαλλε η αναπτυξιακή εταιρεία Ροδόπης αναφορικά με την από κοινού ένταξή των νομών Ξάνθης και Ροδόπης στο LEADER. Παράλληλα εγκρίθηκε από την αναπτυξιακή Ροδόπης και η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ώστε να μπορέσουν να μετέχουν σε αυτό, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει ήδη υπογραφεί, οι φορείς τις Ξάνθης που συμμετέχουν στο εγχείρημα όπως οι δήμοι του νομού, το ΔΠΘ, το Επιμελητήριο κλπ.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να συμμετάσχουν και οι φορείς της Ξάνθης που συμμετέχουν στην πρόταση που κατατέθηκε στα πλαίσια του Leader αποφάσισε η αναπτυξιακή Ροδόπης σύμφωνα και με το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει ήδη υπογραφεί. Ωστόσο στάση αναμονής τηρούν οι δήμοι αφού θα πρέπει να ξεκαθαριστεί εάν υπάρχει νομικό πρόβλημα ως προς την συμμετοχή τους σε ανώνυμη εταιρεία όπως η αναπτυξιακή προκειμένου να πάρουν και τις τελικές τους αποφάσεις.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες μας δήμος του νομού δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού  κεφαλαίου γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το αν τελικά πιστεύει στο εγχείρημα και θεωρεί ότι ο νομός δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει και άλλους πόρους ή κινείται με καθαρά πολιτικές σκοπιμότητες σε βάρος φυσικά του ίδιου του τόπου. Όλα αυτά βέβαια θα ξεκαθαρίσουν μόλις δοθεί η νομική απάντηση για την δυνατότητα συμμετοχής των δήμων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή μη. Υπενθυμίζεται ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί την ύστατη ελπίδα για το νομό μας ώστε να εκμεταλλευτεί τις αναπτυξιακές δυνατότητες και τα εκατομμύρια ευρώ σε κοινοτικά κονδύλια που του στέρησε η εγκληματική χρεοκοπία της αντίστοιχης εταιρείας του νομού Ξάνθης.