Νέος υπουργός Παιδείας, νέα δεδομένα; Θα παραμείνουν στις θέσεις τους όσοι μέχρι στιγμής έχουν δείξει ανικανότητα χειρισμού καταστάσεων;

Νέος υπουργός Παιδείας, νέα δεδομένα; Θα παραμείνουν στις θέσεις τους όσοι μέχρι στιγμής έχουν δείξει ανικανότητα χειρισμού καταστάσεων και σκιές καλύπτουν τόσο την προσωπική τους όσο και τη δημόσια ζωή τους;

smynthi-tzami-2

Τα βαρίδια που μέχρι πρότινος έπαιζαν τα δικά τους παιχνίδια  εις βάρος της περιοχής πρέπει σιγά σιγά να φεύγουν από το προσκήνιο.  Τα βαρίδια δεν θα κάνουν την πολιτική που τους συμφέρει με την μειονότητα και την πλειονότητα παίζοντας με ευαίσθητες ισορροπίες στον χώρο της μειονότητας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν οι λογικές του παρελθόντος. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σκηνικό μέριμνας και κυρίως νέων οπτικών και νέων διαδρομών που θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή συνεργασία της μειονότητας με τους συμπολίτες της και συνδημότες της και κυρίως να αισθανθούν ότι  είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας, μίας κοινωνίας που τους έχει αποδεχθεί και έχουν γίνει ένα με αυτήν.