Έλεγχο στο Δήμο Τοπείρου πραγματοποίησε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά από καταγγελίες

Έλεγχο  στο Δήμο Τοπείρου πραγματοποίησε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά από καταγγελίες, κυρίως,  για τις απευθείας αναθέσεις του Δήμου. Στο στόχαστρο, με βάση όσα έχουν καταγγελθεί, έχει τεθεί η διερεύνηση πιθανότητας να έχουν γίνει κατατμήσεις διαφόρων έργων ή υπηρεσιών και, επακόλουθα, να έχουν ανατεθεί χωρίς διαγωνισμό. Επίσης μέσα από τα έγγραφα και τα σχετικά εντάλματα αλλά και πρακτικά συνεδριάσεων, οι Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης ερευνούν αν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες σε όλες τις συναλλαγές.

Τα ευρήματα των Ελεγκτών παραμένουν άγνωστα ενώ το σχετικό πόρισμα θα ολοκληρωθεί, πιθανότητα μετά από κάποιους μήνες. Υπενθυμίζεται ότι τον επόμενο μήνα θα πρέπει να αναμένεται το πόρισμα , επίσης από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,  για την υπόθεση της υπαλληλικής σχέσης του Κασναφέρη με το Δήμο Τοπείρου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ολοκληρωθεί και οι καταθέσεις των υπαλλήλων. Αλλά και ο Δήμος Ξάνθης δέχθηκε τακτικό έλεγχο από  Επιθεωρητές του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης χωρίς όμως να εξετάζεται  κάποια καταγγελία.