…οι καταγγελίες της κυρίας Γρηγορίου για δανεισμό της διοίκησης Τσιακίρογλου στην ΟΕΒΕ από ΚΕΚ έναντι προγραμμάτων

…οι καταγγελίες της κυρίας Γρηγορίου για δανεισμό της διοίκησης Τσιακίρογλου στην ΟΕΒΕ από ΚΕΚ έναντι προγραμμάτων. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα αφού εάν πράγματι κάτι τέτοιο ευσταθεί τότε γεννάται ηθικό και όχι μόνο θέμα. Κι αυτό γιατί η ίδια η Ομοσπονδία παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού λειτουργώντας υπέρ συγκεκριμένης επιχείρησης ιδιώτη. Και μάλιστα με οικονομικά ανταλλάγματα. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και απαιτούνται απαντήσεις τόσο από την διοίκηση Τσιακίρογλου όσο και από τις διοικήσεις Μπατζακίδη και Μαρίας Τσιακίρογλου.

Μάλιστα εάν ευσταθούν τότε τα υπόλοιπα ΚΕΚ έχουν το δικαίωμα της προσφυγής στην δικαιοσύνη κατά της Ομοσπονδίας. Οι καταγγελίες λοιπόν της κυρίας Γρηγορίου έχουν βάση ναι ή όχι; Δανείστηκε η ΟΕΒΕ από ΚΕΚ, και από ποιο, έναντι προγραμμάτων; Πόσα προγράμματα έκανε με το συγκεκριμένο ΚΕΚ και πόσα με τα υπόλοιπα του νομού; Θα απαντήσουν οι εμπλεκόμενοι; Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε να ρωτάμε έως ότου λάβουμε τις απαντήσεις που οφείλουν να δώσουν