Η ακαδημία δια βίου μάθησης και σημαντικά έργα στο περιφερειακό συμβούλιο

Μετά την επιτυχία της πιλοτικής εφαρμογής στην Έβρο η ακαδημία δια βίου μάθησης διευρύνεται πλέον σε όλη την περιφέρεια μετά και την σύμφωνη γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου.

Δεκτή έκανε το περιφερειακό συμβούλιο την δημιουργία της ακαδημίας δια βίου μάθησης η οποία φέρνει σε άμεση επαφή την κοινωνία με τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής.

Ακόμη κατά την διάρκεια του περιφερειακού συμβουλίου έγινε ενημέρωση και την τουριστική περίοδο η οποία μάλιστα ήταν από τις καλύτερες όλων των χρόνων ενώ ήδη ξεκίνησε η προετοιμασία και το 2017 που έχει κηρυχθεί ως έτος τουρισμού.