…τα όσα ψιθυρίζονται αναφορικά με την πρότερη λειτουργία της ΟΕΒΕ και για δάνεια που έλαβε από ιδιώτες

…τα όσα ψιθυρίζονται αναφορικά με την πρότερη λειτουργία της ΟΕΒΕ και για δάνεια που έλαβε από ιδιώτες. Κάτι βέβαια που κανείς δεν επιβεβαίωσε ούτε καν ο απερχόμενος πρόεδρος ο οποίος μάλλον άφησε το θέμα να ξεφουσκώσει. Απαντήσεις που οφείλει να δώσει η πρώην και η νυν φυσικά διοίκηση. Πραγματικά ευσταθεί κάτι τέτοιο; Αν ναι υπάρχει νομιμοποίηση ως προς το ένας συνδικαλιστικός φορέας να χρησιμοποιεί χρήματα ιδιωτών;

Εάν κάτι τέτοιο πάλι είναι μόνο φημολογίες γιατί δεν διαψεύδονται επίσημα; Αν υπήρχε αυτή η πρακτική από την διοίκηση πριν τον Γιώργο Μπατζακίδη, θα συνεχιστεί και με την νέα πρόεδρο; Ο Γιώργος Μπατζακίδης διερεύνησε το θέμα; Αν ναι πού κατέληξε; Αν όχι γιατί; Πραγματικά ερωτήματα που δημιουργούν ένα περίεργο κλίμα το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί.