…ορισμένοι δημοσιολογούντες οι οποίοι κουνάν το δάχτυλο και την ίδια ώρα μεταφέρουν την έδρα των επιχειρήσεών τους στην Βουλγαρία

…ορισμένοι δημοσιολογούντες οι οποίοι κουνάν το δάχτυλο και την ίδια ώρα μεταφέρουν την έδρα των επιχειρήσεών τους στην Βουλγαρία για να αποφύγουν την φορολόγηση. Το έχουμε πει επανειλημμένως.

Η ηθική δεν είναι α λα καρτ. Ή την διαθέτεις ή όχι. Και στην προκειμένη περίπτωση δυστυχώς καθημερινά επιβεβαιώνεται ότι εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Βέβαια μαθαίνουμε ότι ακόμη και αυτή η μεταφορά έδρας δημιουργεί τα ίδια αν όχι μεγαλύτερα προβλήματα. Ένα θα πούμε. Ας πρόσεχαν.