Σκιές στην λειτουργία του Δημοτικού Ραδιοφώνου – Ποια η θέση του Προέδρου του; Ηγείται ή εκτελεί εντολές;

Σκιές υπάρχουν και στην λειτουργία του Δημοτικού Ραδιοφώνου που όταν είναι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός λειτουργίας του στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλο και δημιουργούνται εντάσεις και ερωτηματικά. Και το ερώτημα που όλο και πιο συχνά έρχεται στο μυαλό μας είναι αν ο κ. Λομβαρδέας  ηγείται μίας κατάστασης (οπότε και αναλαμβάνει εξολοκλήρου την ευθύνη)ή απλά εκτελεί εντολές!

Γιατί είναι πραγματικά λυπηρό ένα Δημοτικό Ραδιόφωνο να έχει ένα ιδιαίτερα φουσκωμένο προϋπολογισμό εις βάρος των δημοτών χωρίς να αγγίζει καν  στο ελάχιστο το επιθυμητό αποτέλεσμα! Αλλά  πώς να δουλέψει αυτό το Ραδιόφωνο, όπου μάλλον δεν φροντίζετε κύριε Πρόεδρε για την ομαλή του λειτουργία παρά κάνετε παροχές υπηρεσιών για δυο και τρεις μήνες; Και μάλιστα με άτομα που μας δημιουργούν και εύλογα ερωτήματα ως προς τον τρόπο και τις «πιέσεις» που δεχτήκατε για την επιλογή τους;