Πως τα κατάφερε ο δήμος Ξάνθης για μία ακόμη φορά με το φροντιστήριο!

Πως τα κατάφερε ο δήμος Ξάνθης για μία ακόμη φορά κι ενώ το φροντιστήριο έχει καταλήξει να είναι πλέον μία πολυτέλεια για εκατοντάδες παιδιά της Ξάνθης, μόνο οι υπηρεσίες και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι μπορούν να μας το εξηγήσουν… Προφανώς και προσπαθούν οι άνθρωποι, ιδίως τώρα που έχουν και το ευρωπαϊκό χρήμα, να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Είναι όμως κι εκείνη η ρημάδα η κουλτούρα των 40 και βάλε χρόνων συνεχούς διοίκησης από την ίδια πάντα παράταξη που δεν βλέπει με καλό μάτι τέτοιους «ακτιβισμούς».

Οπότε τώρα που πρέπει να τους κάνει επίσημη δημοτική πολιτική πώς να τα καταφέρει;… Πώς να μπορέσει να βοηθήσει αποτελεσματικά αυτούς που πάντα έβλεπε είτε αφ’ υψηλού είτε σαν όρθια ψηφοδέλτια;… Δύσκολα πράγματα αυτά για την συγκεκριμένη νοοτροπία που κουβαλούν κάποιοι και γι’ αυτό δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν ανθρώπους με γνωσιακές υποδομές αλλά και με περίσσευμα ευαισθησίας. Υπομονή. Αν συνεχίσουμε να εκλέγουμε τα διάφορα πρόσωπα που επιλέγει κάθε φορά η ίδια παράταξη μπορεί στο τέλος και να βελτιωθούν, ποιος ξέρει;…