Απευθείας αναθέσεις για παροχή ενημερωτικών υπηρεσιών προβολής, διάχυσης και στήριξης ιστοσελίδας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο

Αλλά για να κάνετε κ. Λομβαρδέα απευθείας αναθέσεις για παροχή ενημερωτικών υπηρεσιών προβολής, διάχυσης και στήριξης ιστοσελίδας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο ως Πρόεδρός του ΔΣ, δεν αντιμετωπίζετε καμία εμπλοκή.

Και μετά πώς να δουλέψει αυτό το Ραδιόφωνο, όπου δεν φροντίζετε για την ομαλή του λειτουργία παρά κάνετε παροχές υπηρεσιών 2.550,00 ευρώ για δυο και τρεις μήνες; Και μάλιστα με άτομα που μας δημιουργούν και εύλογα ερωτήματα ως προς τον τρόπο και τις «πιέσεις» που δεχτήκατε για την επιλογή τους;