1,15 εκατ. ευρώ στους Δήμους της Ξάνθης για το μήνα Σεπτέμβριο

Η τακτική επιχορήγηση των δήμων της Ξάνθης για το μήνα Σεπτέμβριο,  για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους κατανέμεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην Ξάνθη αναλογούν ενώ συνολικά στη χώρα θα καταβληθούν  106.673.001 ευρώ

H Κατανομή στους Δήμους της Ξάνθης

Ξάνθης, 699.026,02
Αβδήρων, 194.715,73
Μύκης, 136.945,19
Τοπείρου, 118.926,69

Σύνολο 1.149.613,50 €