Δήμος Ξάνθης: Δωρεάν συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή

Ο Δήμος Ξάνθης, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και κατόπιν των εγγράφων επισημάνσεων του Υπουργείου Υγείας, ενημερώνει ότι: το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  το οποίο προωθείται προς συμπλήρωση με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, οι οποίοι ενεργούν σχετικά συνοδεύοντας τα παιδιά σε επισκέψεις στους αρμόδιους ιατρούς μπορεί να καταρτίζεται και να συμπληρώνεται δωρεάν από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή ,σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πλησιέστερη μονάδα υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί.