Η Πολιτιστική ανάταση δεν είναι μασημένη τροφή.

Είναι σημαντικό που στην πόλη μας γίνονται συνεχώς όλο και πιο συχνά αθλητικές  διοργανώσεις  με αγώνες δρόμου και ποδήλατου και φυσικά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και το ανάλογο ενδιαφέρον των συμπολιτών αλλά ταυτόχρονα ότι γίνονται και πολύ καλές διοργανώσεις.

Ας συνεχίσουμε έτσι γιατί αν περιμένουμε από τις διοργανώσεις και την πολιτιστική ανάταση που προσπαθεί να μας πείσει ότι προσφέρει το κέντρο πολιτισμού…. Θα μείνουμε Απολίτιστοι. Γιατί κάποιοι πρέπει να μάθουν ότι η πολιτιστική ανάταση δεν είναι μασημένη τροφή, αλλά απαιτεί και το ανάλογο υπόβαθρο που δυστυχώς δεν το έχουν.