Εξακολουθεί ο Δήμος Τοπείρου τα δικά του τερτίπια

Μειδιάσαμε πάλι με τον  διαγωνισμό στο Δήμο Τοπείρου. καθώς κάθε τρεις και λίγο δίνουν τροφή για σχόλια και παραινέσεις οι γνωστές  διαδικασίες που ακολουθεί ο συγκεκριμένος δήμος.  Διαδικασίες που ή τους έχουν προκύψει μετά από πολλή σκέψη και εντριφή ή που απλά δανείζονται από την Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας.. Σοβαρά με την συγκεκριμένη δημοτική αρχή δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς γιατί έχουν και ακολουθούν ένα τελείως δικό τους τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Αλλά και δημοσιογραφικά δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμε τους αναγνώστες μας διαρκώς καθώς θα έπρεπε να δημοσιεύουμε κάθε μέρα τη σωρεία των αναθέσεων και των άλλων πρακτικών που χαρακτηρίζουν το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα.

Πάντως θεωρούμε ότι ίσως πια έχουν όλοι κουραστεί με τις συνεχείς αναφορές σε ζητήματα διαχείρισης που αφορούν στο Δήμο Τοπείρου και  δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε κάτι περισσότερο ή μάλλον για να το θέσουμε καλύτερα δεν είναι η ώρα να ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση για το αν και κατά πόσο η Δικαιοσύνη έχει ασχοληθεί επαρκώς με το συγκεκριμένο Δήμο και τι μεταχείρισης έχει τύχει. Όπως και τα ευρήματα των ανεξάρτητων αρχών, όπου συχνά έχει καταφύγει η Αντιπολίτευση είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον.