Οι εκάστοτε διοικήσεις των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων του Δήμου που νομίζουν ότι θα την «βγάλουν» καθαρή και θα «πετάξουν» όλες τις ευθύνες στους μετόχους των εταιρειών

Την απαλλαγή των προσωπικών ευθυνών, λόγω χρεών προς το δημόσιο, για τις διοικήσεις των υπερχρεωμένων δημοτικών επιχειρήσεων, στην περίπτωση που τα χρέη τους μεταφερθούν στους δήμους γνωστοποίησε μέσω εγκυκλίου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά στην απαλλαγή των προσωπικών ευθυνών, λόγω χρεών προς το Δημόσιο, για τις διοικήσεις των υπερχρεωμένων δημοτικών επιχειρήσεων, στην περίπτωση που τα χρέη τους μεταφερθούν στους Δήμους.

Πάντως κάποιοι υποστηρίζουν ότι αν και η συγκεκριμένη γνωμοδότηση αποτελεί νόμο του κράτους αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα σταματήσουν οι υποθέσεις που ερευνώνται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και ότι θα υπάρξει απαλλαγή. Αντίθετα οι έρευνες αυτές θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και εφόσον στοιχειοθετηθούν αδικήματα σχετικά με κακοδιαχείριση θα επιβληθούν και οι αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις. Ας μην εφησυχάζονται λοιπόν οι εκάστοτε διοικήσεις των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων του Δήμου που νομίζουν ότι θα την «βγάλουν» καθαρή και θα «πετάξουν» όλες τις ευθύνες στους μετόχους των εταιρειών. Γιατί αυτοί ήταν που τις διοικούσαν χρόνια ολόκληρα σαν να ήταν δικά τους «μαγαζιά».