Η συνάντηση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ με τους Συλλόγους

Η συνάντηση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ με τους Συλλόγους που συμμετέχουν στις Γιορτές Παλιάς Πόλης έχει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία. Δεν είναι μια τυχαία ενημερωτική συνάντηση, αλλά η εντύπωσή μας είναι πως σηματοδοτεί μια αλλαγή στάσης, γενικότερα, της φορολογικής διοίκησης έναντι των πιθανών στρεβλώσεων που επικρατούν στους θεσμούς της Ξάνθης και στη λειτουργία των Συλλόγων, ως σπονδυλικής στήλης τους.

Αν θέλουμε να αποδώσουμε με πολιτική βαρύτητα  όσα τεχνικά ανέφερε ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ είναι πως ο κάθε σύλλογος θα ελεγχθεί ξεχωριστά και πως για να λάβει απαλλαγή από το ΦΠΑ θα πρέπει να αποδεικνύεται με ποιο τρόπο η οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσει στις Γιορτές Παλιάς Πόλης και τα έσοδα που αποκομίζει εξυπηρετούν το σκοπό του καταστατικού του, δηλαδή τον πολιτισμό.