Η σύνθεση της διοικούσας επιτροπής για το Leader στην Ξάνθη

…η σύνθεση της διοικούσας επιτροπής για το Leader στην Ξάνθη η οποία αποδεικνύει ότι πρώτιστο μέλημα των τοπικών παραγόντων δεν είναι η ανάπτυξη του Νομού αλλά η επιβίωση συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος. Μετά το ΕΒΕ και η ΕΑΣ,  η οποία έχει χρέη γύρω στα 700 εκατομμύρια μην ξεχνάμε, είναι αυτή που καλείται να σχεδιάσει και να συντονίσει τις δράσεις του έργου.

Οι παλαιοκομματικές αυτές νοοτροπίες δυστυχώς που οδήγησαν στο κλείσιμο της Αναπτυξιακής και πάλι δικαιώνονται αφού οι φέροντες την ευθύνη για την συγκρότηση του νέου σχήματος διασφαλίζουν  τα δικά τους νώτα και όχι του νομού. Το όραμα εκλείπει αλλά αυτό που φοβάμαι δεν είναι αυτό. Είναι η ικανότητα να διαχειριστούν ένα τόσο σημαντικό έργο αφού ο πρότερος βίος δεν συνηγορεί επ’ αυτού.

Η κυβέρνηση διασφάλισε το να μην μείνει η Ξάνθη εκτός. Η ίδια η Ξάνθη όμως δεν μπορεί να διασφαλίσει μια πορεία απαλλαγμένη από πολιτικαντισμούς και παραγοντισμούς. Ο πνιγμένος βλέπετε από τα μαλλιά του πιάνεται. Και όλοι αυτοί αναζητούν τρόπους να βγουν και πάλι στην επιφάνεια. Μόνο που έχουν πέσει σε δίνη. Αρκεί να μην συμπαρασύρουν όλη την περιοχή στην καταβύθισή τους. Ίδωμεν.