Επιλογή Διοικητών Νοσοκομείων βάσει βιογραφικών

Πολλά ακούστηκαν και πολλά ειπώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα για τις θέσεις των διοικητών στα Νοσοκομείο και ο εθισμένος στο παλαιοκομματικό σύστημα πολίτης έψαχνε εναγωνίως μέσα στους κομματικούς μηχανισμούς των δύο κυβερνώντων κομμάτων, ποιος ενδιαφέρεται και με ποιο παραγοντικό τρόπο θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια θέση.

Τελικά οι επιλογές, έγιναν με βάση τα βιογραφικά ανά θέση που υποβλήθηκαν  και φαίνεται πως στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για εξειδικευμένα στελέχη και επίσης για πολίτες που δεν έχουν κομματική ένταξη στην κυβέρνηση, στην περιοχή. Όπως συνέβη και με τις επιλογές στα μεγάλα Νοσοκομεία. Η εντολή που έχουν οι διοικητές είναι να διαλύσουν τα κομματικά δίκτυα του παρελθόντος αλλά, επίσης, να μην δημιουργήσουν νέα. Όλα όμως θα κριθούν στο μέλλον  και εκ του αποτελέσματος.