Το ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες θα εστιαστεί στην υπόθεση του Leader καθώς είναι ένα κρίσιμο τεστ για τη δυνατότητα αυτοδιοίκησης και πολιτικής να συνεργάζονται και να επιτυγχάνουν το καλύτερο αποτέλεσμα για την περιοχή, χωρίς δεύτερες σκέψεις και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Παραμερίζοντας τους γραφικούς και επικίνδυνους, που δεν έλλειψαν ποτέ από την περιοχή.

Το ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες θα εστιαστεί στην υπόθεση του Leader καθώς είναι ένα κρίσιμο τεστ για τη δυνατότητα αυτοδιοίκησης και πολιτικής να συνεργάζονται και να επιτυγχάνουν το καλύτερο αποτέλεσμα για την περιοχή, χωρίς δεύτερες σκέψεις και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Παραμερίζοντας τους γραφικούς και επικίνδυνους, που δεν έλλειψαν ποτέ από την περιοχή.