Καταγγελίες για εξετάσεις σε διαγνωστικά κέντρα της πόλης

Σοβαρές καταγγελίες έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα για την τακτική κάποιων (ολίγων) διαγνωστικών κέντρων της πόλης μας, να επιβαρύνουν ασφαλισμένους που καλύπτεται το κόστος των εξετάσεών τους από τον ασφαλιστικό φορέα, με το ποσό των πέντε ευρώ. Η αιτιολογία αυτής της επιβάρυνσης βασίζεται σε απόφαση του συνδικαλιστικού τους οργάνου (συλλόγου) που με απόφασή του ενέκρινε  την εν λόγω επιβάρυνση – χρέωση  χωρίς περαιτέρω αιτιάσεις και αποδείξεις. Διερευνούμε το θέμα για την νομιμότητα αυτής της απόφασης και αυτής της επιβάρυνσης προς τους ασφαλισμένους ασθενείς και θα επανέλθουμε.