Η εξέλιξη στη ΔΕΥΑΞ στον ορισμό της Επιτροπής παραλαβής

Μία ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε πρόσφατα στη ΔΕΥΑΞ με αφορμή τον ορισμό της Επιτροπής που θα παραλάβει το έργο  «Ολοκλήρωση δικτύων ύδρευσης στο Ανατολικό τμήμα του οικισμού Κιμμερίων» προϋπολογισμού 705.882,35 €. Τον Μάρτιο κατά τη διάρκεια του ορισμού της Επιτροπής η πρώην Διευθύντρια της Επιχείρησης διαφώνησε με τον τρόπο ορισμού των υπαλλήλων που συγκροτούν τις επιτροπές.

Η κ. Λυκίδου κατέθεσε προσφυγή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ  αφού την έκανε δεκτή (διότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά) οι υπάλληλοι-μηχανικοί που συμμετέχουν στις εν λόγω επιτροπές ορίζονται μετά από κλήρωση. Αποτέλεσμα ήταν μετά τη δικαίωση της να τροποποιηθούν όλες οι αποφάσεις για τον ορισμό μελών και να γίνουν κληρώσεις.

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τον Μάρτιο, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, μέλος του Δ.Σ. που μετέχει στις επιτροπές, έθεσε ως όρο για να συμμετάσχει, να μην είναι σε αυτή η πρώην διευθύντρια  την οποία πρότεινε ο Αν. Γεν. Διευθυντής, κάτι που τότε δέχθηκε το Δ.Σ. ! Τελικά μετά την προσφυγή, όλο το καθεστώς αλλάζει και η πρώην διευθύντρια της ΔΕΥΑΞ κατάφερε να επιβάλει έστω και χωρίς να ασκεί εξουσία, τη νομιμότητα, όπως διαβάζουμε στα πρακτικά των Δ.Σ.