Αναμένουμε απαντήσεις για τα Panama Papers για την αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων

Εντύπωση προκαλεί το θέμα της εμπλοκής του ονόματος του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ στη Θράκη στα Panama Papers. Το όνομα «Οrestis Athanasios Kafopoulos» περιλαμβάνεται σε 2 εγγραφές στα ονόματα που διαθέτουν εταιρίες στα Panama Papers, και πρόκειται για το ακριβές όνομα του Διευθυντή του ΥΠΕΞ στην πόλη μας. Δεν προδικάζουμε τίποτα αλλά λόγω και της πολλή ευαίσθητης και ιδιάζουσας κατάστασης που χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη υπηρεσία, αναμένουμε  μία σαφή απάντηση ή ανακοίνωση ώστε να μην πλανώνται σύννεφα ή να μην δημιουργούνται διάφορες εντυπώσεις (λανθασμένες ή μη).