Στην τελική ευθεία η διαδικασία για την υποβολή του LEADER

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές αυτής της εβδομάδας επικυρώθηκε πλέον η συμφωνία μεταξύ των ΟΤΑ της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης και ειδικότερα εκείνων που θα είναι μέτοχοι της νέας Αναπτυξιακής Εταιρείας, για την υποβολή φακέλου στα πλαίσια της προκήρυξης για το νέο LEADER. Η εταιρεία που θα έχει την μορφή Αστικής ΜΚΕ υπό σύσταση θα είναι ο νέος φορέας διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος και φυσικά ο λόγος της δημιουργίας του είναι να μην χαθεί από την περιοχή μας ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα επιδότησης αλλά και να μην το διαχειριστεί για λογαριασμό της δικής μας περιοχής  καμία άλλη Αναπτυξιακή όμορου Νομού, με ό,τι αυτό θα συνεπαγόταν.

Δεν θα αναφερθούμε τώρα στην Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης ΟΤΑ ΑΕ που ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης και με τεράστια  χρέη προς υπαλλήλους, προμηθευτές, εφορία και ΙΚΑ από το 2009. Το θέμα πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και θα τα πούμε εν καιρώ τα νεότερα!