Αντιπολίτευση κάνουν μερικοί «βολεμένοι»

Αντιπολίτευση κάνουν μερικοί «βολεμένοι» που νομίζουν ότι μπορούν να κρίνουν τους άλλους αλλά ποτέ να κρίνονται οι ίδιοι. Και ενώ ανανεώνονται οι συμβάσεις «αντιπαροχής» τους από τοπικούς φορείς αυτοί δεν παύουν να κρίνουν και να καταγγέλλουν ενέργειες που ίδιου φορέα ως ανάρμοστες και μη ηθικές. Αν δεν εμπεριέχονται στις ενέργειες κοινού συμφέροντος, οι δράσεις κρίνονται ανάρμοστες αλλά όταν τους δίνονται απλόχερα δράσεις «αντιπαροχής» δεν βγάζουν άχνα. Τους δίνουμε λοιπόν το βραβείο της πιο υγιούς αντιπολίτευσης. Συγχαρητήρια και εις ανώτερα.