Οι κάμερες ασφαλείας του Δήμου Τοπείρου

Σε πρόσφατη δημοσίευση αναφερθήκαμε στην διαπίστωση μας ότι  ο Δήμος  Τοπείρου έχει εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας που μάλιστα είναι σε λειτουργία, γεγονός που μας το επιβεβαίωσαν και  αρκετοί κάτοικοι του Δήμου. Σύμφωνα λοιπόν με την εν λόγω δημοσιοποίηση, το θέμα που εμείς θίξαμε ήταν ότι στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν έχει αναρτηθεί καμία προμήθεια, ανάθεση ή σύμβαση για το συγκεκριμένο έργο,  ενώ δεν έγινε γνωστό αν υπάρχει άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πριν τεθούν σε λειτουργία οι κάμερες. Και ενώ αναρωτιόμασταν τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία και εγκαταστάθηκαν οι κάμερες ασφαλείας, με τόσο «μαγικό» τρόπο, να τώρα που ο Δήμος Τοπείρου «έγκαιρα» φέρνει το θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του της 25ης Απριλίου. Τι να πούμε..