Επιτυχημένο το Φεστιβάλ των Μουσικών Σχολείων

Το Φεστιβάλ Ξάνθη Πόλις Ονείρων ολοκληρώθηκε με μια άρτια διοργάνωση. Είναι πια θεσμός που στηρίζεται από αρκετούς φορείς και έχει μια μεγάλη σημασία, κυρίαρχα παιδευτική και πολιτιστική και, δευτερευόντως, μια κοινωνική και οικονομική διάσταση διόλου αμελητέα. Για την πόλη αυτή που ξέρει να δημιουργεί θεσμούς και κίνηση γύρω από αυτούς, το μείζον είναι να αντιλαμβάνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι σε κάποια θέματα δεν είναι όλα «πέτρες-ξύλα» και καλό είναι αφήνουν τους ειδικούς να κάνουν αυτό που ξέρουν. Και ορθώς τους αφήνουν στο Φεστιβάλ των Μουσικών Σχολείων να κάνουν αυτό που ξέρουν.